Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 oraz art. 39 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Gmina zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas transportu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim przewóz do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) uczniom niepełnosprawnym przewóz do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
3) przewóz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, aby umożliwić tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia.

Warunkiem objęcia dziecka niepełnosprawnego zorganizowanym dowozem jest złożenie przez rodzica wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia do szkoły potwierdzonym przez dyrektora szkoły.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w Gminie Czudec realizowany jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego oraz dowozu indywidualnego zorganizowanego przez rodziców dziecka.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny