Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

OBOWIĄZEK NAUKI

Obowiązek nauki

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

ZEAS w Czudcu prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki kontrolując spełnianie tego
obowiązku przez młodzież w wieku 16 – 18 lat zamieszkałą na terenie Gminy Czudec.

Realizacja obowiązku nauki:

Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki jest spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej. Absolwenci szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, spełniają obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej.

Rodzice młodzieży w wieku 16 - 18 lat (obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej ), na żądanie wójta gminy, na terenie, której dziecko mieszka, mają obowiązek poinformowania go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły należy składać w biurze ZEAS w Czudcu, ul. Starowiejska 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa
w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wyniku którego nakładana jest grzywna. Grzywna nakładana może być wielokrotnie. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych, kwoty 10 000 zł, a łączna kwota grzywien - 50 000 zł (art. 121 § 2 i § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku posyłania dziecka do szkoły (art.20 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Obowiązek rodziców wyjeżdżających wraz z dziećmi do pracy za granicę.

Jeżeli rodzice wyjechali wraz z dziećmi za granicę, a posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Czudec, również podlegają kontroli obowiązku nauki.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, tj. dziecka w wieku od 16 do 18 lat, mają obowiązek powiadomić gminę (na terenie, której dziecko jest zameldowane na pobyt stały) o:

1. wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu za granicą,

2. formie spełniania przez dziecko obowiązku nauki.


PODSTAWA PRAWNA od 1 września 2017 r.:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
  2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499, 1629, 2192, 2193, 2432, z 2019 r. poz. 730),
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1526) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny