Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH

W marcu br. ruszyło postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Dzieci 6- letnie czyli urodzone w 2015 r. objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Termin zapisów do przedszkoli (składanie wniosków) przypada na czas od 8 do 19 marca 2021 r., a 9 kwietnia 2021r. do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Obowiązkowym zapisem do klas pierwszych szkół podstawowych objęte są dzieci urodzone w 2014 r. Termin zapisów do klasy pierwszej (składanie wniosków) przypada na czas od 1 marca do 9 kwietnia 2021r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do pierwszej klasy szkoły podstawowej odbędzie się 16 kwietnia 2021r.

Szczegółowe informacje i zasady zapisów można uzyskać w przedszkolach i szkołach Gminy Czudec.

 

Zarządzenie Nr 239  /2021

Wójta Gminy Czudec

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2021/2022.

 

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Wójt Gminy Czudec zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2021/2022.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 określa:

1) dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - załącznik nr 1;

2) dla klas I szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: przedszkola,  zespołów szkół i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec oraz na tablicach ogłoszeń przedszkola, zespołów szkół i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec.

Wójt Gminy

                                                                       Andrzej Ślipski

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 239/2021

Wójta Gminy Czudec

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 8 do 19 marca 2021 roku

 

od 12 do 14 maja 2021 roku

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 22 marca do 8 kwietnia 2021 roku

 

od 17 maja do 1 czerwca 2021 roku

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

9 kwietnia 2021 roku

 

2 czerwca 2021 roku

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,   w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 12 do 13 kwietnia 2021 roku

 

od 4 do 7 czerwca 2021 roku

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

14 kwietnia 2021 roku

 

8 czerwca 2021 roku

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 239/2021

Wójta Gminy Czudec

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca do 9 kwietnia 2021 roku

 

od 12 maja do 25 maja 2021 roku

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 12 kwietnia do 15 kwietnia  2021 roku

 

od 26 maja do 27 maja 2021 roku

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16 kwietnia 2021 roku

 

28 maja 2021 roku

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 19 kwietnia do 27 kwietnia 2021 roku

 

od 31 maja do 10 czerwca 2021 roku

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 kwietnia 2021 roku

11 czerwca 2021 roku

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny