Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Czudec, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, powódź lub inna klęska żywiołowa).

Wsparcie w postaci zasiłku szkolnego może zostać udzielone w dwóch postaciach:

  • w formie świadczenia pieniężnego - na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;
  • w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego – wszystko jest uzależnione od oceny indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek, który należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego w biurze ZEAS w Czudcu,
ul. Starowiejska 1.

Możliwość złożenia wniosku mają rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz pełnoletni uczniowie.

Składając wniosek należy pamiętać by dołączyć do niego oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów. Takimi dokumentami mogą być np. odpis skrócony aktu zgonu, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie z Policji, Straży Pożarnej. Należy również dołączyć zaświadczenie potwierdzające realizację obowiązku szkolnego/nauki ucznia ubiegającego się o przyznanie zasiłku szkolnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny