Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Utworzono dnia 04.08.2021

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

                                         Obrazek ozdobny - dzieci z książką                                                                                

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – zamieszkałych na terenie Gminy Czudec.

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji w związku z trudną sytuacją materialną ucznia, wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, w której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Dokumenty należy dołączyć do wniosku.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, np. dla wniosku złożonego we wrześniu 2021 przedstawia się dochód z sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodów - z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki, dodatki, alimenty, a także dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

 

 

Nabór wniosków jest prowadzony w biurze ZEAS w Czudcu,

ul. Starowiejska 1, w następujących terminach:

  • od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku szkół publicznych i niepublicznych,
  • od 1 października do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,
  • od 1 lutego do 15 lutego danego roku szkolnego, w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach (sytuacji losowej) wniosek może być złożony po upływie tego terminu), musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania wyżej wymienionych terminów.

 

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udziela ZEAS Czudec

  • pod nr telefonu (17)  71-72-175
  • osobiście w biurze ZEAS Czudec, ul. Starowiejska  1
  • informacje umieszczone są także na naszej stronie: www.zeasczudec.naszaplacowka.pl

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 43

W poprzednim tygodniu: 57

W tym miesiącu: 129

W poprzednim miesiącu: 279

Wszystkich: 5175